In gesprek

‘waar kom je vandaan?’
‘uit de onderaardse gangen, waar het goud zich bevindt’ zei de slang.
‘wat is er heerlijker dan goud ?’ vroeg de koning.
‘het licht’ , antwoordde de slang.
‘wat is er verkwikkender dan licht?’ vroeg de eerste.
‘het gesprek’, zei de slang.

Uit: Goethe ‘Het sprookje van de groene slang en de schone lelie”.

 

In gesprek

Een gesprek waarin de waarachtige ontmoeting centraal staat. Een gesprek waarin ik ‘luisterend’ aanwezig ben. Vanuit het verhaal en of de antwoorden van de ander, ontstaan steeds nieuwe vragen die meer en meer een licht werpen op het innerlijk landschap. Niets is zo boeiend dan die binnenwereld die voor ieder mens weer zo uniek is.
Door hoe het leven gaat raken we vaak het contact kwijt met wie we zijn, wat er echt in ons leeft. Het gezien en gehoord worden, geeft ruimte aan de eigen ervaring en beleving en aan dromen en verlangens. In die wereld, die niet onder onze controle valt, ontmoeten we vertrouwen en tonen zich vaak verrassende en ongekende delen van ons.

In ons ligt alles opgeslagen wat we waren, wat we zijn en wat we worden. Het luisterende veld helpt die informatie in verstaanbare taal naar boven te halen.

Dia-logos

Dialoog(door het woord) is voor mij een groepsontmoeting door het gesprek. Het gesprek waarin het ‘gevleugelde’ woord de ruimte krijgt, het luisteren met en spreken vanuit het hart in een luisterende aanwezigheid.
Het mooie is dat in de openheid die dan ontstaat nieuwe inspiratie binnen valt en nieuwe ruimere inzichten zich kunnen tonen.
Deze dialogen, met een maximum van 8-10 personen, kunnen in elke setting en met elk thema gevoerd worden, bv als onderdeel van team building.
Ook geef ik internationale workshops voor jongeren (in bijzonder uit conflict gebieden). Mijn gedichten dienen daarin als vehikel om tot een dieper begrip en expressie van het leven en de menselijkheid te komen.

vredesproject maastricht:

International Peace Day 21/9/2013
https://youtu.be/XykQKXo_VGA

International Peace Day 2013 (song of peace)
https://youtu.be/aQp7g2nxr_Y

Moment of Dialogue 2014
https://youtu.be/q9VVXNzRobw

International Peace Day 2013
https://youtu.be/pX6OVr8uSeU